Search
 

Bij mij begint het coachen van kinderen met het erkennen van het kind zoals het is. Fijn dat je er bent! Ik ga met hen op zoek naar hun basis. Samen ontdekken we wie het kind eigenlijk is, wat zijn kwaliteiten zijn, welke dingen het belangrijk vindt.

Ik sluit aan bij de taal van kinderen. Kinderen spelen, tekenen, bouwen, doen. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de leeftijd van een kind. Met heel jonge kinderen speel ik meer, met oudere kinderen en pubers hebben gesprekjes, creativiteit en verhalen de overhand. Al kletsend, spelend, creërend komen we er achter komen wat het kind prettig vindt, wat het nodig heeft en hoe het kan voldoen aan zijn behoeften. Hier schuilt een elementair onderdeel van de vraag waarmee kinderen en ouders bij mij komen.

Vaak heeft het kind een onhandige, soms zelfs vervelende manier ontwikkeld om aan die behoeften te voldoen. Deze manier werkt niet voor het kind, of voor zijn omgeving en vaak voor beide niet. Het kind zit niet lekker in zijn vel. Voorbeelden hiervan te over: slaapproblemen, angsten, faalangst, geen vriendjes of juist met iedereen vriendjes zijn, gedragsproblemen.

Door het kind te erkennen in wie het is en door het erkennen van zijn behoeften, ontstaat er ruimte om te zoeken hoe we beter aan die behoeften tegemoet kunnen komen. Dat is niet “Iets niet meer doen”, maar kijken naar wat er wel werkt.  We werken dus heel oplossingsgericht.  Kijken wat er werkt en daar meer van doen. Vanuit een basis van vertrouwen en erkenning is er ruimte voor eigen oplossingen.

Ik ga er vanuit dat kinderen hun eigen oplossingen in zich hebben. Ook ben ik er van overtuigd dat een oplossing die je zelf hebt gevonden, altijd beter werkt dan een oplossing die een ander je heeft aangedragen.

 

 

Werkwijze

Meestal benaderen ouders mij met een vraag over hun kind. We hebben een eerste verkennend gesprek of ik iets kan betekenen voor uw kind. Op basis hiervan maken we een afspraak voor een intakegesprek. Dit intakegesprek voer ik in eerste instantie met u als ouder(s) / verzorger(s). We hebben in dit gesprek ruim de tijd om over uw vragen te praten. Ik stel u ook allerlei vragen over uw kind.

Naar aanleiding van dit intakegesprek stellen we samen de hulpvraag vast en geef ik aan of uw kind met deze hulpvraag bij mij op de juiste plek is. In sommige gevallen verwijs ik door naar collega's.

Kindercoaching is meestal een kortdurend traject, gemiddeld werk ik 5 tot 10 keer met een kind. Soms werk ik ook een aantal weken heel intensief met een kind en heb daarna met grotere tussenpozen gedurende langere tijd afspraken met het kind. Dit is maatwerk en stem ik uiteraard met u af.

De eerste afspraak met uw kind staat in het teken van kennismaking en observatie van mijn kant. Daarna hebben we een aantal afspraken waarin we samen werken aan de hulpvraag. Een coachingsafspraak duurt een uur en vindt plaats bij mij in de praktijkruimte. In overleg zijn andere locaties mogelijk.

Gedurende het traject wordt u door mij op de hoogte gehouden van het verloop van het coachingsproces en krijgt u tips voor thuis. Waar nodig en gewenst kan ik ook u als ouder(s) ondersteunen. Uiteraard hebben we daarbij zoveel contact als nodig is. Soms komen ouders en kind ook een of meer afspraken samen.  We kijken wat u als ouder(s) nodig hebt om het samen met hun kind weer zelf te doen. De manier waarop dit gedeelte van het traject gaat, is heel verschillend. We zoeken samen uit wat werkt.

Aan het einde van het coachingstraject hebben we een evaluatie gesprek en ontvangt u van mij een eindverslag.

Indien nodig en gewenst, kan ik ook een bezoek aan school brengen of contact hebben met de leerkracht van uw kind.

Na verloop van tijd neem ik nog een keer contact met u op om te vragen hoe het met uw kind gaat. Bij de afsluiting van het coachingsproces maken we hierover een afspraak.

 

 

 

GroeienderWijs, om het samen weer zelf te doen!